Umihana Čuvidina

Umihana Čuvidina bila je bosanskohercegovačka pjesnikinja. Pjesme je počela pjevati nakon zaručnikove pogibije u vojsci. Njezina jedina pjesma sačuvana u izvornom obliku je epos od 79 stihova u osmercu i desetercu. Izvor njezinih … [više]